ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร
 

แพทย์หญิงนาตยา มิลส์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร
 

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ผ่องจิตสิริ
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพุทธโสธร

PDPA พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562

แพทย์ดีเด่น ศศค.พุทธโสธร