(แก้ไข) แจ้งกำหนดการ ให้นักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ มารายงานตัว

วันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม 2562 เวลา 09.00 – 12.00 น.ให้นักศึกษาแพทย์ต่างประเทศ (แพทย์ฝึกหัด)มารายงานตัว ณ ศูนย์แพทย์ศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร
เอกสารที่ต้องเตรียม

  1. หนังสือผลการคัดเลือกแพทย์ฝึกหัด
  2. ใบปริญาบัตรที่มหาวิทยาลัยรับรองในเอกสาร หรือหนังสือรับรองว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาวิชาแพทย์
  3. สำเนาบัตรประชาชน 2 ชุด (ถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง) พร้อมบัตรประชาชนตัวจริง
  4. สำเนาทะเบียนบ้าน 2 ชุด พร้อมตัวจริง
  5. สำเนาทะเบียนบ้าน บิดา – มารดา 2 ชุด
  6. สำเนาบัตรประชาชน บิดา – มารดา 2 ชุด (ถ่ายเอกสาร หน้า-หลัง)
  7. สำเนาทะเบียนสมรส 2 ชุด (ถ้ามี)
  8. สำเนาเปลี่ยนชื่อ-สกุล (ถ้ามี)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*