ประกาศโรงพยาบาลพทธโสธรว่าด้วยการรับผู้ที่สำเร็จการศึกาษาแพทยศาสตรบัณฑิตจากสถาบันต่างประเทศ เข้าฝึกอบรมและปฏิบัติงานในฐานะแพทย์ฝึกหัด ณ โรงพยาบาลพุทธโสธร ปีการศึกษา 2562

เอกสารแนบ
https://is.gd/opeO10

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*