กำหนดการสอบคัดเลือกแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ

กำหนดการสอบคัดเลือกแพทยศาสตรบัณฑิตจากต่างประเทศ
เข้าฝึกปฏิบัติงานหลังจากรับปริญญาในฐานะแพทย์ฝึกหัด ประจำปีการศึกษา 2562
ในวันที่ 18 และ 20 กุมภาพันธ์ 2562
ณ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร ตามกำหนดการดังนี้

วันจัทร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ MCQ เวลา 09.00 – 12.00 น.
สอบ OSCE เวลา 13.00 – 16.00 น.

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562 สอบ CQR เวลา 09.00 – 10.00 น.
สอบสัมภาษณ์ เวลา 13.00 – 16.30 น.


หมายเหตุ :     นักศึกษาแพทย์ควรมาก่อนกำหนดเวลา  30 นาที  และแต่งกายสุภาพ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*