ปฏิธินการดำเนินการเกี่ยวกับแพทย์พี่เลี้ยง ประจำปี 2562

  •  การรับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง รอบ 2    ( วันที่ 2 – 18 มกราคม 2562 )
    – ผู้สมัครลงทะเบียนที่ www.cpird.in.th : เมนูแพทย์พี่เลี้ยง : รับสมัครแพทย์พี่เลี้ยง
    – ผู้สมัครสามารถพิมพ์ใบสมัครพร้อมส่งหลักฐานการสมัคร ส่งให้ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก ที่สมัคร
  • กระบวนการคัดเลือกและสอบสัมภาษณ์แพทย์พี่เลี้ยง รอบ 2
    – ผู้สมัครจัดส่งใบสมัครพร้อมทั้งหลักฐานเอกสารการสมัคร      ( ภายในวันที่ 18 มกราคม 2562 )
    – ตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครและส่งรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์      ( ภายในวันที่ 25 มกราคม 2562 )

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*