ข่าวประชาสัมพันธ์

ประมวลภาพกิจกรรม

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร
 

แพทย์หญิงนาตยา มิลส์
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพุทธโสธร
 

แพทย์หญิงศิริลักษณ์ ผ่องจิตสิริ
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพุทธโสธร

แพทย์ดีเด่น ศศค.พุทธโสธร