ประมวลภาพกิจกรรม

« 1 ของ 2 »
« 1 ของ 2 »
tmd573
 

แพทย์หญิงสมบัติ ชุติมานุกูล
ผู้อำนวยการโรงพยาบาลพุทธโสธร

 

แพทย์หญิงสราพร มัทยาท
ผู้อำนวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก
โรงพยาบาลพุทธโสธร

แพทย์ดีเด่น ศศค.พุทธโสธร