Link หนังสือเรียน Online

DOWNLOAD

หมายเหตุ . นักศึกษาแพทย์ต้อง LOGIN ด้วย EMail ของ CPIRD เท่านั้นถึงจะสามารถเข้าไปโหลดหนังสือได้

ปล. นักศึกษาแพทย์ท่านไหนยังไม่มี Email ของ CPIRD ให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่สำนักงานศูนย์แพทยศึกษาชั้นคลินิก ชั้น 1