ภาพกิจกรรม

ซ้อมอัคคีภัย

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4

โครงการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ปีการศึกษา 2559

สอนเสริมหลักสูตรฝึกปฏิบัติหัตถการ นศพ. ปี5 ขึ้นปี 6

กิจกรรมเปิดบ้าน 5 ส

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก รพ.พุทธโสธร ร่วมกับ ทีมงาน 5ส ของ  รพ.พุทธโสธร ร่วมกันเปิดบ้าน 5ส โรงพยาบาลพุทธโสธร

วันสถาปนาคณะแพทยศาสตร์ ครบรอบ 27 ปี

มอบโล่เกียรติคุณผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่คณะแพทยศาสตร์

โครงการเสริมทักษะการเป็นหมอของชุมชนในเขต จ.สระแก้ว และ จ.ฉะเชิงเทรา

นักศึกษาแพทย์ชั้นปีที่ 4 ฝึกปฏิบัติงานที่ รพช. 

สร้างแนวคิดผลิตต้นกล้า

กิจกรรม "สร้างแนวคิดผลิตต้นกล้า"