ติดต่อ

 

เลขที่ 95  ถนนจุลละนันท์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000
โทรศัพท์ 038-514488 ,โทรสาร 038-514488